Skip links

Sıhhi Tesisat

Çağrı Merkezi

+90(212) 603 6580

Sıhhi Tesisat

Pis Su Temiz Su Tesisatı

TEMİZ SU TESİSATI

Sıhhi tesisat bölümünün bir alt dalı olan temiz su tesisatı, şehir su şebekesinden binaya giren bağlantı borusundan başlayarak, dağıtım boruları, kolonlar, branşmanlar, bağlantı boruları, vanalar, musluklar ve gerekli olduğunda basınçlama deposundan oluşmaktadır.

Bina içi temiz su tesisatının soğuk ve sıcak su tesisatından oluşur

Yapıda temiz su tesisatının kullanılacağı tüm alanlara çelik yada plastik borular vasıtası ile taşınan su, uygun armatürler ile son kullanıcının hizmetine sunulur

PİS SU TESİSATI

Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna yada şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine Bina pissu tesisatı denir.
İyi yapılmış bir pissu tesisatında Pis ve kirli suları kesintisiz,çabuk,sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır Koku,gaz ve böceklerin pissu borularından  binaya geçmesini engeller.
Borular gaz ,hava ve pis su sızdırmaz olmalıdır.
Borular dayanıklı,sağlam,bina oturmalarına dirençli olmalıdır

YAĞMUR SUYU TESİSATI NEDİR

Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası ile bağlandığı yağmur suyu kolonlarına ve oradan da gerekirse zemin altı tesisata bağlayan boru sistemidir. Yağmur suyunun zemin altı tesisatına verilmesi mümkün olmadığı durumlarda konutta veya komşu konutlarda rutubet yaratmayacak şekilde, her hangi bir şekilde iletilmeleri sağlanabilir. Balkon, teras ve benzeri yerlerin su akıntı kısımlarının yağmur suyu kolonlarına olan mesafeleri 1m’den fazla değilse bu akıntı kısımları doğrudan yağmur suyu kolonlarına bağlanabilir. Balkon yağmur suyu borularına evye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pissu boruları bağlanmamalıdır. Yağmur suları kirli ve pis sularla beraber atılmamalıdır. Kolonlar vasıtasıyla toplanan yağmur suları, şehir kanalizasyon sistemine ayrı bir rögar ile konut dışı kanal sistemindeki rögara bağlanır. Ayrıca yağmur suyu boruları mümkünse yapı içinden geçirilmemelidir. Yağmur suyu boruları olarak çinko sac, galvanizli çelik sac, kolon borusu veya genellikle PVC boru kullanılır.