Skip links

Güneş Enerji Sistemleri

Çağrı Merkezi

+90(212) 603 6580

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerjisi Tesisatı

Güneş enerjisi sistemleri,  günümüz enerji santralleri arasında güneş enerji santrali bakım maliyetleri diğer enerji santral tiplerine göre en az olan santrallerdir. Fabrikalar, lojistik firmaları ve depolar gibi çatı kullanımına sahip binalar için, çatıda üretilecek olan elektriğin neredeyse hiçbir kayba uğramadan elektriği iletiyor olması, kullanılan enerjinin kalitesini yükseltmekle birlikte işletme sahiplerinin ödemekte oldukları yüksek elektrik bedellerinin önüne geçebilmektedir. Bunun için kurulacak olan güneş enerji sisteminin tasarımı, kullanılan malzemenin kalitesi,  güneş enerjisi santral kurulumu yapacak güneş enerjisi firma’sının tecrübesi ve yapılacak taahhüt ile ilgili firmanın güvenilirliği, finansal gücü ve işi bitirebilme kabiliyeti de önemli bir yer tutmakta. Ülkemizdeki ortalama güneşlenme saatlerine göre, 240 bin ila 260 bin kWh enerji elde etmek mümkündür. Bunun finansal getirisi ise yıllık ortalama $34 bin mertebesindedir. Yani 1000 m2’lik çatısı olan bir işletme için; çatının yönü ve statik uygunluğu sağlandığı takdirde, yılda ortalama $34 bin gelir elde etmesi mümkündür. İşletmesinde bu miktarda elektrik tüketimi olmayan yatırımcılar için de, üretilen elektriğin devlet garantisi ile 10 yıl boyunca şebekeye satılması da mümkündür. GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ Sıcak su hazırlama yöntemlerinden birisi de güneş enerjili sistemdir. İlk maliyet giderlerini kısa sürede amorti edebilen bir sistemdir. Kullanımı kolaydır. Yakıt gereksimi ve pompasız sistem ise elektrik gereksinimi yoktur. Güneş enerjili sıcak su hazırlama sisteminin üç temel unsuru vardır. – Güneş kolektörü. – Depolama tankı. – Boru şebekesi. Güneşten gelen ışınların kullanılacak suya geçmesi için kolektörden yararlanılır. Kolektör mat siyah (siyah cisim kabul teorisi) renktedir ve üzeri cam tabaka ile kaplanmıştır. Cam ile kolektör arasında sızdırmazlık sağlanmalı. Kolektör içinde suyun dolaştığı kanallar bulunmakta. Bu kanallar ısıyı emebilen bakır veya alüminyum malzemeden yapılır. Kolektör monte edilirken profil ayakları ile çatıya triton vidalarla monte edilir. Depolama tankı paslanmaz malzemeden yapılmalı ve iyi yalıtılmalıdır. Boru şebekesi ise kolektör ile depolama tankı arasındaki bağlantılardan oluşmakta. Isı kayıplarına karşı yalıtılmalı. Borular mümkün olduğu kadar kısa ve dirseksiz olmalıdır. Plastik veya galvaniz türü borular kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunların yerine bakır boru kullanılmalıdır.

SICAK SU İHTİYACININ SAĞLANMASI

Güneş enerjisi Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Dünyanın yörüngesi üzerinde, uzayda, birim alana ulaşan güneş ışınları, güneşe dik bir yüzey üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366 W/m²’dir. Bu değer güneş enerjisi sabiti olarak da anılır. Atmosfer bu enerjinin %6’sını yansıtır, %16’sını da sönümler ve böylece deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek güneş enerjisi 1,020 W/m²’dir. Bu değerler söz konusu olduğunda güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesi kaçınılmazdır.

Bu doğrultuda Güneş enerjisi ile sıcak su temini konusunda “Güneş Enerjisi ile Edirne’de 21 Dairelik Binanın Sıcak Su Temini Tesisinin Projelendirilmesi” adlı projelendirme konusunu sitemizde yayınlıyoruz.

Edirne’de 21 dairelik bir binanın yıllık kullanım suyu güneş enerjisi  ile temin edilecektir. Kapalı devreli zorlanmış sirkülasyonlu olarak düzenlenecek düz toplayıcı sistemin projelendirilmesi yapılacaktır.

Günümüzde doğal enerji kaynaklarından yararlanma biçimi enerji kaynaklarının giderek azalması ve dünya politikasındaki değişimler nedeniyle çok değişik boyutlara ulaşmıştır. Ülkemiz güneşten yararlanma olanakları açısından çok elverişli bir konumdadır.

Hızlı kentleşme, endüstrileşme ve nüfus artışının getirdiği enerji kullanım artışı, artık değişik enerji biçimlerini kullanmaya zorlamaktadır. Güneş enerjisi bu arayış içerisinde, ele alınan ve üzerinde yoğun araştırmalar yapılan bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. En iyi enerji kaynağı tükenmeyen ve aynı zamanda bedava olan güneş enerjisidir. Artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu enerji kaynağından nasıl faydalanılacağı, nasıl depo edileceği araştırılmaktadır. Bu enerji ile elektrik üretimi, ısıtma, damıtma, kurutma, soğutma vb. gibi olaylar gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda güneş enerjisi ile çalışan otomobiller yapılmaktadır.

Gerçekte, bütün enerji kaynakları güneşten türemiştir. Yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar, çağlar önce güneşten aldıkları enerji sayesinde karakteristiklerini değiştirmişler ve bugünkü kullanılır şekillerini almışlardır. Fosil yakıtların bulunmasıyla birlikte kullanımları öyle hızlı bir şekilde artmıştır ki, çok yakın bir gelecekte bitirilmeleri söz konusudur. Bu nedenle, enerji ihtiyaçlarımızın büyük

bir bölümünü, depolanmış enerji kaynaklarından değil, güneşten elde etmeye, mümkün olduğu kadar kısa zamanda başlamalıyız.