Skip links

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Çağrı Merkezi

+90(212) 603 6580

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Gazlı söndürme sistemleri, sıcaklığı düşürüp, ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve mahallerde bulunan donanımların kullanımlarının söndürme işleminin akabinde sağlayabildikleri için yaygın kullanım alanları bulunmaktadır. Temiz Gaz: Elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddedir. Yangının oluşabilmesi için yanıcı maddelerin belirli bir sıcaklığa ulaşabilmesi ve ortamda yeterli miktarda oksijen miktarının bulunması gerekmektedir. Yanma olayının gerçekleşmesi için oksijen oranın ‘nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının 16%’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının 12%’nin altına düşmesi halinde yanma sonlanır. Gazlı Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları: Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) odalarında, bilgisayar, sunucu (Server), kontrol odalarında, türbinlerde (Hes, Termik Santral, Rüzgâr Türbinlerinde), elektrik dağıtım pano odalarında, jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde, Kablo Galerilerinde, doğal gaz dağıtım istasyonlarında, yüzer ve sabit platformlarda, gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bilgi işlem odaları ve merkezleri, ana kumanda ve kontrol merkezleri, otomasyon merkezleri, sanat galerileri, arşiv ve müzelerde, kütüphaneler, laboratuvar ve araştırma – geliştirme merkezleri, telefon santralleri, tıbbi malzeme depolarıda da kullanılmaktadır.

Karbondioksit gazlı yangın söndürme sistemleri, büyük yangınlarda fazlasıyla tercih edilebilen bir söndürme sistemidir. Bu gazlı söndürme sisteminin çok fazla tercih edilmesinin sebeplerinden biri de karbondioksit etkisinin oksijen üzerinde çok fazla yüksek olması ve ortam sıcaklığını da hızlı biçimde düşürmektedir. İnsan bulunan alanlarda kullanılmaması gereken karbondioksit gazlı yangın söndürme sistemleri ani ölüm ve bayılmalara bile neden olmaktadır.