Skip links

Doğalgaz

Çağrı Merkezi

+90(212) 603 6580

Doğalgaz

Doğalgaz Nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü, Metan gazı adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan, propan, bütan gazlarıdır.

Bu enerji kaynağı şehirlerde oluşturulan doğalgaz şebeke hatları vasıtasıyla, fabrika, plaza, otel, restoran ve evlerimize kadar gelir. Bu gazın enerjiye dönüşmesi için yanması gereken cihazlara uygun basınçlarda verilmesi gerekir. Doğalgaz şehir şebeke hattından binalara girişinden itibaren projelendirilmesi gerekir. Gaz dağıtım şirketlerinin belirttikleri yönetmelikler doğrultusunda uygun güzergahlardan ve gerektirdiği boru çaplarında tesisat projelendirilir. Son kullanıcıya ulaşan doğalgaz regülatörler vasıtası ile ayarlanan gaz basıncıyla kullanılmaya hazır hale gelir.