Skip links

Belediye Ruhsat

Çağrı Merkezi

+90(212) 603 6580

Belediye Ruhsat

Belediye Ruhsat Yandaki yazıdan da anlayacağınız gibi ruhsat projesi yasal bir zorunluktur. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri) verilen izindir.  3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.

Ruhsat projelerinde çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı planlı tip imar yönetmeliğinin yanı sıra ilgili belediyelerin plan notları da önem arz etmektedir. Bu sebeple Türkiye genelinde geçerliliği olan tip yönetmeliğinde ilçeden ilçeye , belediyeden belediyeye farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkların sebebi belediyelerin yayınladığı plan notlarıdır. Mimari proje hazırlayan ofisler in yada mimarların dikkat edecekleri başlıca şeydir.